ANPHATEST
24/03/2020
OPEN BETA
25/03/2020
STATISTICS

duprian
Gens Family Points
Thành viên:
Điểm:
Thành viên:
Điểm:


Thông tin má chủ
Max Stats 70535
Max Socket Slots 1
Số tài khoản 310
Số nhân vật 420
Số bang hội 4
Số Game Masters 2
Trực tuyến 50
Số người hoạt động trong ngày 774


Phí Lệnh tính năng
Free /reset auto Tự reset khi đủ lv
Free /tanthu Nhận quà hỗ trợ bùa cho nhân vật mới
20k Wcoi p /change Làm nhiệm vụ
Free /monney 999 Xin tiền zed
Dành cho vip /attack tự động đánh và reset
Dành cho vip /offattack tự động train và reset ko cần mở máy
Free /xoadorac Xóa toàn bộ đồ trong rương nhân vật
300wcoi c /resetmaster Reset điểm master và skin nv

Thứ LV Reset Số lần giới hạn
2 400 20
3 400 20
4 400 20
5 400 20
6 400 20
7 400 30
CN 400 30
Giới hạn reset áp dụng cho top 1 của ngày hôm trước + thêm số lần reset trong ngày

Even Thời gian Map
Devil 0h30,4h30,8h30,12h30,16h30,20h30 Noria
Blood Cattle 0h30,2h30,4h30,6h30,8h30,10h30,12h30,14h30,16h30,18h30,20h30,22h30 Lorencia
Chaos Castle Giờ lẻ Lorencia
Rồng vàng Giờ chẵn Lorencia
Thỏ ngọc 03h15,09h15,15h15,21h15 Lorencia
Boss Attack 19h40 Lorencia
Medusa 01h00,07h00,13h00,19h00, PeaceSwamp
Mùa Hè 8h40,11h40,14h40 Lorencia
Ngoài các even trên các bạn truy cập nhóm mu của game để xem thêm các even hot của GM đăng lên

CryWolf Info
Status Of The Fortress Not Protected


Castle Siege Information
Castle Owner Guild TEST CTC
Owner Name
Castle Siege Occupy: 12-27-2019

Dark Wizard Soul Master Grand Master
19 7 38

Dark Knight Blade Knight Blade Master
77 4 19

Elf Muse Elf Hight Elf
26 20 86

- Magic Gladiator Duel Master
- 14 13

- Dark Lord Lord Emperor
- 11 18

Summoner Bloody Summoner Dimension Master
14 4 19

- Rage Fighter Fist Master
- 6 25
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 zXNgeoXz 130
2 Forever 130
3 2303 130
4 LinhLinh 130
5 Violet 130
6 LDHaiPhong 130
7 GirlKieuKi 130
8 2603 130
9 zXZaiNgeoX 130
10 ThienThan 130
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 POLICE 0904 5
2 VNCHXH ZaiDepLaA 0
3 Symple Temple 0
4 SkyBoss TocBacViEm 0
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 310
Tổng số nhân vật 420
Tổng số Guilds 4
Số Game Masters 2
Số người online 50
Online trong ngày 774
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH