• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin Guild
Bang hội: XaHoiDen
Bậc thầy: AZBoys
Ghi bàn: 0
Thành viên Count: 3

# Tên Lớp học Reset GR Cấp độ Trạng thái Chức vụ Quốc gia
1 AZBoys Grand Master 1179 0 206 Offline Guild Master
2 TraiNgoan Blade Master 1165 0 205 Offline Phụ tá
3 ElfXinh Hight Elf 1090 0 400 Offline Hội viên

Account Login

Game ServerTrực tuyến
Server Time
Copyright © 2015-2020