• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin Guild
Bang hội: WarClan
Bậc thầy: o0king0o
Ghi bàn: 0
Thành viên Count: 5

# Tên Lớp học Reset GR Cấp độ Trạng thái Chức vụ Quốc gia
1 o0king0o Blade Master 958 0 388 Offline Guild Master
2 JPTrucLinh Duel Master 1340 0 400 Offline Phụ tá
3 dungjdc Blade Master 840 0 400 Offline Hội viên
4 DLVip Lord Emperor 663 0 157 Offline Hội viên
5 18cm Hight Elf 930 0 400 Offline Hội viên

Account Login

Game ServerTrực tuyến
Server Time
Copyright © 2015-2020