• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin Guild
Bang hội: Vuichoi
Bậc thầy: KosoAi
Ghi bàn: 0
Thành viên Count: 7

# Tên Lớp học Reset GR Cấp độ Trạng thái Chức vụ Quốc gia
1 KosoAi Fist Master 1220 0 400 Offline Guild Master
2 Thanchien Blade Master 1220 0 400 Offline Hội viên
3 sieuDK Blade Master 1280 0 400 Offline Hội viên
4 LordWhite Lord Emperor 55 0 344 Offline Hội viên
5 hoangphi Lord Emperor 1340 0 400 Offline Hội viên
6 Chemgiet Hight Elf 1280 0 400 Offline Hội viên
7 aida Hight Elf 1280 0 400 Offline Hội viên

Account Login

Game ServerTrực tuyến
Server Time
Copyright © 2015-2020