ANPHATEST
24/03/2020
OPEN BETA
25/03/2020
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: VNCHXH
Master: ZaiDepLaA
Điểm: 0
Số thành viên: 1

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 ZaiDepLaA
Duel Master 130 0 400 Offline Chủ hội
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 zXNgeoXz 130
2 Forever 130
3 2303 130
4 LinhLinh 130
5 Violet 130
6 LDHaiPhong 130
7 GirlKieuKi 130
8 2603 130
9 zXZaiNgeoX 130
10 ThienThan 130
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 POLICE 0904 5
2 VNCHXH ZaiDepLaA 0
3 Symple Temple 0
4 SkyBoss TocBacViEm 0
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 310
Tổng số nhân vật 420
Tổng số Guilds 4
Số Game Masters 2
Số người online 50
Online trong ngày 709
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH