• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin Guild
Bang hội: ThienTu
Bậc thầy: Noway
Ghi bàn: 0
Thành viên Count: 14

# Tên Lớp học Reset GR Cấp độ Trạng thái Chức vụ Quốc gia
1 Noway Blade Master 660 0 344 Offline Guild Master
2 2511 Lord Emperor 658 0 285 Offline Phụ tá
3 Nhym Hight Elf 655 0 343 Offline Battle Master
4 OPPOO Grand Master 840 0 400 Offline Battle Master
5 2311 Grand Master 657 0 397 Offline Battle Master
6 Orchide Hight Elf 560 0 400 Offline Hội viên
7 2411 Hight Elf 300 0 400 Offline Hội viên
8 Nows Lord Emperor 650 0 400 Offline Hội viên
9 Nowayss Fist Master 514 0 161 Offline Hội viên
10 Nowaysorys Dimension Master 650 0 400 Offline Hội viên
11 Nowaysory Grand Master 260 0 400 Offline Hội viên
12 elfbup Hight Elf 490 0 400 Offline Hội viên
13 Candy Grand Master 540 0 400 Offline Hội viên
14 bacduy Blade Master 490 0 400 Offline Hội viên

Account Login

Game ServerTrực tuyến
Server Time
Copyright © 2015-2020