ANPHATEST
24/03/2020
OPEN BETA
25/03/2020
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: POLICE
Master: 0904
Điểm: 5
Số thành viên: 21

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 0904
Lord Emperor 110 0 400 Offline Chủ hội
2 Venuss
Grand Master 120 0 400 Offline Quản lý
3 RongBien
Grand Master 130 0 400 Offline Hội đối địch
4 zXZaiNgeoX
Grand Master 130 0 400 Offline Hội đối địch
5 Violet
Thánh Nữ 130 0 400 Offline Thành viên
6 QiQi
Thánh Nữ 120 0 400 Offline Thành viên
7 PhuThuyNho
Grand Master 40 0 400 Offline Thành viên
8 NhinLaChet
Blade Master 130 0 400 Offline Thành viên
9 Moon
Dimension Master 50 0 400 Offline Thành viên
10 MinhChuVL
Lord Emperor 9 0 375 Offline Thành viên
11 Mario
Fist Master 70 0 400 Offline Thành viên
12 MAKK
Thánh Nữ 110 0 400 Offline Thành viên
13 Lx570
Thánh Nữ 50 0 400 Offline Thành viên
14 LOLYPOP
Grand Master 80 0 392 Offline Thành viên
15 JoKer
Lord Emperor 130 0 400 Offline Thành viên
16 FreeFuk
Thánh Nữ 120 0 400 Offline Thành viên
17 Forever
Grand Master 130 0 400 Offline Thành viên
18 ELff
Thánh Nữ 18 0 400 Offline Thành viên
19 Dino
Grand Master 70 0 400 Offline Thành viên
20 Athena
Thánh Nữ 124 0 69 Offline Thành viên
21 ASAS
Grand Master 110 0 400 Offline Thành viên
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 zXNgeoXz 130
2 Forever 130
3 2303 130
4 LinhLinh 130
5 Violet 130
6 LDHaiPhong 130
7 GirlKieuKi 130
8 2603 130
9 zXZaiNgeoX 130
10 ThienThan 130
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 POLICE 0904 5
2 VNCHXH ZaiDepLaA 0
3 Symple Temple 0
4 SkyBoss TocBacViEm 0
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 310
Tổng số nhân vật 419
Tổng số Guilds 4
Số Game Masters 2
Số người online 50
Online trong ngày 709
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH