• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin Guild
Bang hội: AEHP
Bậc thầy: TuoiLon
Ghi bàn: 0
Thành viên Count: 3

# Tên Lớp học Reset GR Cấp độ Trạng thái Chức vụ Quốc gia
1 TuoiLon Lord Emperor 440 0 400 Offline Guild Master
2 TuoiGi Blade Master 440 0 400 Offline Battle Master
3 Vang9999 Dimension Master 298 0 160 Offline Hội viên

Account Login

Game ServerTrực tuyến
Server Time
Copyright © 2015-2020